ADMINISTRACIYA

Jaslar máseleleri hám ruwxıy – aǵartıwshılıq isleri boyınsha prorektor

Ermekbayeva Akbal Urdabaevna

Medicina ilimleri doktorı


Qabıllaw waqıtı:Juma 14:00 den 17:00 ge shekem
Tel:(8361) 222-84-07
Fax:(8361) 222-84-36
E-mail:nukusmed@mail.ru
Mánzil:Nókis qalası, A.Dosnazarov kóshesi 108

    Ózbekstan Respublikası ǵárezsizlikke eriskennen soń, ruwxıylıq hám aǵartıwshılıqtı rawajlandırıw mámlekettegi mámleket siyasatınıń ústin turatuǵın baǵdarlarınan birine aylandı. Tálimdi jetilistiriw salasındaǵı reformalardan biri bárkámal áwladtı hár tárepten tárbiyalaw, olardı patriotlıq hám ǵárezsizlik ideyalarına sadıqlıq ruwqında tárbiyalaw maqsetinde barlıq joqarı oqıw orınlarınıń “Ruwxıylıq hám Aǵartıwshılıq” orayları hám de tárbiyalıq hám ruwxıy – aǵartıwshılıq isleri boyınsha prorektor lawazımı shólkemlestirildi.


JASLAR MÁSELELERI HÁM RUWXIY – AǴARTÍWSHÍLÍQ ISLERI BOYINSHA PROREKTORDÍŃ TIYKARǴI MAQSET WAZIYPASI:


    Ózbekstan Respublikası Nızamları, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Qarar hám pármanları, Oliy Májilis hám Ministrler Keńesiniń tálim hám kadrlar tayarlaw salasındaǵı qararların ámelge asırıw boyınsha shólkemlestirilgen islerdi ámelge asırıw;

    Ruwxıy – aǵartıwshılıq islerdi shólkemlestiriw hám jetik kadrlar tayarlawǵa kómeklesiwdi támiyinlew;

    Ministrlikler hám joqarı shólkemlerdiń buyrıqları hám kórsetpeleri, institut Ilimiy keńesi qararları hám de instituttıń ruwxıy – aǵartıwshılıq hám jaslar tárbiyasına tiyisli buyrıqları orınlanıwın shólkemlestiriw;

    Mámleket tálim standartları tiykarında ruwxıy -aǵartıw jumısların shólkemlestiriw hám jetik kadrlar tayarlawdı támiyinlew;

    Mámleket tálim standartlarına muwapıq bilimler mazmunı hám tayarlıq dárejesine qoyılatuǵın talaplar kompleksin barlıq dekanlar hám bólimler, kafedra baslıqları hám pedagog oqıtıwshılardıń tolıq biliwin támiyinlew;

    Joqarı shólkemlerdiń buyrıqların, buyrıqları hám kórsetpelerin, ruwxıy – aǵartıw hám tárbiya processlerine tiyisli máseleler boyınsha institut Ilimiy keńesi qararları hám rektor buyrıqlarınıń orınlanıwın shólkemlestiriw;

    Rawajlanǵan mámleketler tálim sistemasınıń rawajlanıw tendensiyalarini úyreniw, “Tálim tuwrısında”ǵı nızam, “Kadrlar tayarlaw milliy baǵdarlaması” hám basqa tálimge tiyisli nızamlar kórsetilgen wazıypalardı ámelge asırıw boyınsha qurallardı islep shıǵıw hám olardıń ámelge asırılıwın támiyinlew;

    Iskerlik baǵdarı boyınsha usınıslar tayarlaw hám islerdi shólkemlestiriw;

    Ruwxıy – aǵartıw hám tárbiyalıq processni támiyinleytuǵın bólimler, dekanatlar jumısların muwapıqlastırıw, shólkemlestiriw hám baqlaw;

    Bólimler, fakultet hám kafedralar jumıs jobaların tastıyıqlaw hám olardıń orınlanıwın qadaǵalaw;

    professor – oqıtıwshılardıń jeke jobası 5-bántin orınlanıwın qadaǵalaw hám támiyinlew;

    ruwxıy-aǵartıw tarawındaǵı ánjumanlar, ushırasıwlar, sáwbetler hám konferensiyalardı shólkemlestiriw,

    Intalı jaslardı izlew, saralaw hám olar menen islew processlerin basqarıw hám olarǵa kómeklesiw, student hám stajyor – izertlewshi – izleniwshiler arasından Ózbekstan Respublikası Prezidenti, Nawayı, Beruniy, Ulıǵbek, Zulfiya hám basqa atamadaǵı ataqlı stipendiya jeńimpazlardı tayarlaw procesine kómeklesiw;

    Professor – oqıtıwshılar hám oqıw islerge járdemlesiwshi xizmetkerler shtatları boyınsha usınıslardı islep shıǵıw, kafedralar, bólimlerdi jetik kadrlar menen támiyinlew jumısların shólkemlestiriw;

    Orınlaw intizamin buzǵan xızmetkerlerge salıstırǵanda ilaj kóriw, olar menen shártnamanı biykarlaw boyınsha usınıslar tayarlaw;

    Kafedralar, fakultet hám bólimlerdiń jıllıq iskerligi esabatların ótkeriw, analiz qılıw hám juwmaqlar shıǵarıw, professor – oqıtıwshılardıń ruwxıy – aǵartıw iskerligin zamanagóy usıllarda bahalawdı ámelge asırıw;

    Institutlar menen ruwxıy – aǵartıw jóneliste turaqlı sheriklikti ámelge asırıw, konferensiya, seminarlarda professor – oqıtıwshılardıń belsene qatnasın támiyinlew, jergilikli húkimetler menen sheriklikte islew;

    Instituttı ornatılǵan tártipte turaqlı ishki attestatsiyadan ótkeriw, sırtqı attestatsiyaǵa tayarlaw hám ótkeriwde belsene qatnasıw.

    Institutta mudamı jaslardıń jámiyettegi ornın iyelewine, siyasiy hám huqıqıy bilimlerin jáne de asırıw, korrupciya, náshebentlik, AIJS, terrorizm, ekstremizm sıyaqlı illetlerge qarsı gúresiw, alkogolizm hám basqa unamsız illetlerdi aldın alıw.

© 2024 kkmi