GÚZETIW KEŃESI

Gúzetiw keńesi nızamı

Qaraqalpaqstan medicina institutı
Gúzetiw keńesi jıynalısınıń
2022 jıl 09 – fevraldaǵı
1-san bayanatnamasına 1-qosımsha

Qaraqalpaqstan medicina institutınıń
Gúzetiw keńesi haqqında
NIZAM

I. Ulıwma qaǵıydalar

 1. Bul Nızam Qaraqalpaqstan medicina institutı Gúzetiw keńesi (keyingi orınlarda Gúzetiw keńesi dep ataladı ) iskerligin tártipke saladı.
 2. Gúzetiw keńesi Ózbekstan Respublikası “Tálim tuwrısında”gi Nızamı, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019 jıl 8 oktyabrdegi “Ózbekstan Respublikası joqarı tálim sistemasın 2030 jılǵa shekem rawajlandırıw kontseptsiyasın tastıyıqlaw tuwrısında”gi PF-5847-san Pármanı, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2021 jıl 24 dekabrdegi “Mámleket joqarı tálim mákemeleriniń akademikalıq hám shólkemlestirilgen-basqarıw ǵárezsizligin támiyinlew boyınsha qosımsha ilajlar tuwrısında”gi PQ-60 -san hám “Mámleket joqarı tálim mákemelerine finanslıq ǵárezsizlik beriw ilajları tuwrısında”ǵı PQ-61-san qararları hám de taǵı basqa joqarı tálim hám ilimiy jumıs salasında normativlik-huqıqıy hújjetlerge muwapıq shólkemlestiriledi hám de Qaraqalpaqstan medicina institutınıń (keyingi orınlarda Institut dep ataladı) basqarıw shólkemleri esaplanadı.
 3. Gúzetiw keńesi yuridikalıq shaxs esaplanbaydı hám mámleket diziminen ótkerilmeydi. Gúzetiw keńesi óz iskerligin jámiyetshilik tiykarında ámelge asıradı.
 4. Gúzetiw keńesi óz iskerligin Ózbekstan Respublikası Konstitusiyası hám nızamları, Ózbekstan Respublikası Oliy májlis palatalarınıń qararları, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń pármanları hám qararları, Ózbekstan Respublikası ministrler Mákemesiniń qararları hám basqa nızamshılıq hújjetlerine, sonıń menen birge Institut Ustavi hám bul nızamǵa muwapıq ámelge asıradı.
 5. Gúzetiw keńesi quramına ministrlik hám keńselerdiń, kadrlar buyırtpashılarınıń, mámleketlik emes kommerciyalıq bolmaǵan shólkemlerdiń wákilleri, jámiyetshilik wákilleri, investrlar, sonıń menen birge Institut iskerligin jetilistiriw hám rawajlandırıwdan mápdar bolǵan basqa yuridikalıq hám fizikalıq shaxslar kiriwi múmkin.
 6. Institut Gúzetiw sovetiniń quramı Ózbekstan Respublikası Den sawlıqtı saqlaw ministrligi tárepinen tastıyıqlanadı.

II. Gúzetiw keńesiniń wazıypaları hám vakalatları

 1. Gúzetiw sovetiniń tiykarǵı kepillikleri tómendegilerden ibarat:
    Instituttıń uzaq hám orta múddetli strategiyalıq rawajlandırıw programmasın tastıyıqlaw, xalıq aralıq tán alınǵan shólkemler reytinginiń joqarı orınlarınnan jay alıwı boyınsha maqsetli ilajlardı belgilew hám de onıń ámelge asırılıwın qadaǵalap barıw;
    Instituttıń orta múddet ushın qáliplestiretuǵın biznes-jobası hám de dáramatlar hám ǵárejetler parametrlerin tastıyıqlaw, olardıń atqarılıwın talqılaw;
    tálim baǵdarları, qánigelikler hám de qánigelikler boyınsha tólew-kontrakt tiykarında oqıwǵa qabıl parametrlerin belgilew tuwrısında qarar qabıllaw;
    Instituttıń aldına qoyılǵan wazıypalar atqarıwı, maqsetli kórsetkishlerge erisiw jaǵdayı boyınsha rektor hám prorektorlar iskerligin úyreniw hám de informaciyasın esitiw;
    Instituttıń ishki audit hám finanslıq qadaǵalaw xızmetine finanslıq qadaǵalaw ótkeriw ushın qosımsha tapsırma beriw hám de qadaǵalaw ilajlarınıń nátiyjesi turalı esabat alıw;
    Instituttı rawajlandırıw jáne onıń finanslıq iskerligi menen baylanıslı máselelerdi sheshiw, sonday-aq mámleketlik emes kommerciyalıq bolmaǵan shólkemi kórinisinde maqsetli kapital fondın qáliplestiriw;
    Ilim hám innovatsiyalardı rawajlandırıwdıń ústin turatuǵın baǵdarlarınan kelip shıǵıp, Instituttıń innovciyalıq hám basqa fondlar qarjların jumsaw tártibi hám baǵdarların belgilew;
    Institut rektori hám xızmetkerleri hám de professor – oqıtıwshıları iskerligine ataq beriw, olar iskerliginiń natiyjeliligin bahalaw kriteryaların (KPI) tastıyıqlaw;
    Institut hám de onıń janındaǵı tálim hám ilimiy mákemelerdiń basshısı hám xızmetkerleri, professor -oqıtıwshıları, sonıń menen birge, shet el qánigeler ushın miynetke aqsha tólew muǵdarı hám nátiyjelililik kriteryalarına tiykarlanǵan xoshametlew rejimin belgilew;
    Instituttıń byudjetten tısqarı rawajlandırıw fondı qarjlarınan paydalanıw rejimin, sonday-aq ǵárejetlerdiń bólistiriliw úlesin belgilew.
    Gúzetiw keńesi ámeldegi nızamshılıq hújjetlerine, usı qaǵıydada hám Institut ustavına muwapıq basqa kepilliklerge de iye bolıwı múmkin.
 2. Gúzetiw keńesi ózine júklengen wazıypalardı orınlaw maqsetinde:
    Instituttan Gúzetiw keńesine júklengen wazıypalardı orınlaw ushın zárúr maǵlıwmatlar hám informaciyalardı belgilengen tártipte aladı;
    usı qaǵıyda tiykarında tayarlanǵan Institut Gúzetiw keńesiniń Nızamın tastıyıqlaydı;
    Institutda kadrlar tayarlaw sapasın jaqsılaw boyınsha usınıslar islep shıǵadı;
    Institut rektorına Institut xızmetkerleri hám studentlerin materiallıq hám ruwxıy xoshametlew tuwrısında usınısnamalar beredi.

III. Gúzetiw keńesi quramı, olarǵa júkletilgen wazıypalar

 1. Gúzetiw keńesi qatnasıwdıń ixtiyarıylıǵı hám Gúzetiw keńesi kepillikine tiyisli máselelerdi sheshiwde onıń barlıq aǵzalarınıń teń huqıqlılıǵı principlerı tiykarında qáliplestiredi.
    Gúzetiw keńesi, qaǵıydaǵa kóre, Gúzetiw keńesi baslıǵı (hamraisi), baslıqtıń orınbasarı, xatker hám aǵzalarınan ibarat quramda qáliplestiredi.
    Gúzetiw keńesiniń sanı taq boladı. Gúzetiw keńesiniń jeke quramı hám administraciyasındaǵı ózgerisler, qaǵıydaǵa kóre, bir jılda bir ret ámelge asırıladı hám Ózbekstan Respublikası Den sawlıqtı saqlaw ministrligi tárepinen tastıyıqlanadı.
    Institut rektori lawazımına kóre Gúzetiw keńesi aǵzası esaplanadı.
    Institut rektori Gúzetiw keńesi baslıǵı etip tayınlanıwına jol qoyılmaydı.
 2. Gúzetiw keńesi quramınıń keminde 70 procenti Den sawlıqtı saqlaw ministrligi, keńseler, kadrlar buyırtpashıları, jámiyetshilik wákilleri hám qáwenderlerden ibarat boladı.
    Institut rektori hám prorektorları Gúzetiw keńesi tárepinen lawazımǵa tayınlanadı hám lawazımnan azat etiledi.
 3. Gúzetiw keńesi óz wákilliklerin Institut keńesine tapsırıwǵa, sonıń menen birge, Institut keńesine kiretuǵın kepilliklerdi óz moynına alıwǵa haqılı.
    Gúzetiw keńesi óz wákilliklerin Institut rektoriga beriw huqıqına iye emes.
 4. Gúzetiw keńesi baslıǵı (hamraisi):
    Gúzetiw keńesi jıynalısı kún rejimin belgileydi jáne onı shaqıradı;
    Gúzetiw keńesi qararların tastıyıqlaydı hám olardıń orınlanıwın qadaǵalaw etedi;
    Gúzetiw keńesiniń jıllıq jumıs rejesin tastıyıqlaydı, sonıń menen birge Gúzetiw keńesiniń jıllıq jumıs jobası orınlanıwı tuwrısındaǵı esabattı Keńes talqılawına qoyadı;
    Gúzetiw keńesi aǵzalarına júklengen wazıypalar orınlanıwı tuwralı olardıń jumısın muwapıqlastıradı;
    Mámleket shólkemleri hám basqa shólkemlerde Gúzetiw keńesi atınan wákillik etedi;
    Gúzetiw sovetiniń nátiyjeli islewin támiyinlew ushın basqa kepilliklerdi ámelge asıradı.
 5. Gúzetiw keńesi baslıǵı orınbasarınıń kepillikleri Gúzetiw keńesiniń sheshimi menen belgilenedi.
 6. Gúzetiw keńesi aǵzaları tómendegi huqıqlarǵa iye:
    Gúzetiw keńesi jıynalıslarında kórip shıǵılatuǵın máselelerdi talqılaw hám sheshiwde qatnasıw;
    Institutda (hám de onıń filiallarında ) tálim procesin rawajlandırıwdıń aktual máseleleri boyınsha Gúzetiw keńesine usınıslar kirgiziw;
    Gúzetiw keńesi tárepinen kórip shıǵılatuǵın máseleler boyınsha juwmaq usınıw.
 7. Gúzetiw keńesi aǵzaları Gúzetiw keńesi quramında óz iskerligin jámiyetshilik tiykarında ámelge asıradı.
    Gúzetiw keńesi aǵzaları májiliste shaxsan qatnasıwı kerek. Bunday qatnasıwdıń múmkinshiligi bolmaǵan táǵdirde Gúzetiw keńesi aǵzası jıynalıstıń kún tártibi boyınsha óz pikirin Gúzetiw keńesine jazba túrde usınıwǵa haqılı bolıp tabıladı.
    Keńes aǵzası keńestiń jıynalıslarında 3 ret keshirimli sebeplersiz qatnaspasa, ol Keńes aǵzaları quramınan shıǵarıladı.
 8. Gúzetiw keńesi xatkeri:
    Gúzetiw keńesi iskerligin shólkemlestiriliw-texnikalıq támiyinleydi;
    Gúzetiw keńesi jıynalısına barlıq zárúr hújjetlerdiń waqıtında tayarlanıwın támiyinleydi;
    jıynalıstı ótkeriw múddetleri hám orının Gúzetiw keńesi baslıǵı (hamraisi) menen kelisedi;
    kún tártibi máseleleri boyınsha Gúzetiw keńesi jıynalısları ótkeriliwin quraydı;
    Gúzetiw keńesi aǵzaları hám usınıs etilgen shaxslardı jıynalıstıń sánesi, kún tártibi joybarı, jıynalıstı ótkeriw waqtı hám orınınan xabarlı etedi;
    Gúzetiw keńesi qararları orınlanıwı monitoringin júrgizedi;
    Gúzetiw keńesi bayanatnamaların rásmiylestiredi hám tastıyıqlanǵan bayanatnamalardı Gúzetiw keńesi aǵzalarına hám basqa mápdar shólkemlerge jiberedi.
    Gúzetiw keńesi xatkeri Gúzetiw keńesi aǵzası esaplanadı.

IV. Gúzetiw keńesi iskerligin shólkemlestiriw

 1. Gúzetiw sovetiniń kepillikine tiyisli máseleler boyınsha qararlar onıń jıynalıslarında qabıl etiledi.
 2. Gúzetiw keńesi óz jumısın ózi tastıyıqlaǵan joba tiykarında ámelge asıradı.
    Gúzetiw keńesi jıynalısı zárúriyatqa kóre, biraq hár sherekte keminde bir ret, zárúr hallarda informacion-kommunikaciya quralların qollaǵan túrde aralıqtan tárizde, ótkeredi.
    Gúzetiw keńesi baslıǵı tárepinen onıń aǵzalarınıń jazba shaqırıwları tiykarında náwbetten tısqarı jıynalıslar shaqırılıwı múmkin. Ótinishler náwbetten tısqarı jıynalıstı shaqırıwdıń sebepleri hám tiykarları bayanlanıwı kerek.
 3. Gúzetiw keńesi aǵzaları máseleni Gúzetiw keńesi jıynalısı kún rejimine kirgiziw tuwrısında jazba usınıs jiberiwge haqılı bolıp tabıladı. Máseleni kún rejimine kirgiziw tuwrısındaǵı usınısda máseleniń anıq tariypi, bayanatshınıń familiyası, atı hám ákesiniń atı, usınılıp atırǵan qarar joybarı hám Gúzetiw keńesi jıynalısı kún tártibi máselesi boyınsha materiallar kórsetiliwi kerek.
    Úzil-kesil kún tártibi Gúzetiw keńesi májilisinde tastıyıqlanadı.
    Gúzetiw keńesi májilisinde Gúzetiw keńesi kún tártibinde kórsetilmegen máseleler kórip shıǵılmaydı.
 4. Gúzetiw keńesi jıynalısın Gúzetiw keńesi baslıǵı, ol bolmaǵan táǵdirde bolsa – hamrais yamasa Gúzetiw keńesi baslıǵınıń orınbasarı basqaradı.
    Gúzetiw keńesi jıynalısın ótkeriw ushın kvorum Gúzetiw sovetiniń tayınlanǵan aǵzaları sanınıń keminde úshten eki bóleginen ibarat bolıwı kerek.
    Jıynalıstı ótkeriw ushın kvorum yamasa baslıq (hamrais) jáne onıń orınbasarı bolmaǵanda Gúzetiw keńesi jıynalısın ótkeriwdiń jańa sánesi daǵaza etiledi.
 5. Gúzetiw keńesi májilisinde kórip shıǵılatuǵın máselelerdiń ózgeshelikinen kelip shıǵıp ministrlikler, keńseler hám basqa shólkemlerdiń basshıları hám qánigeleri, Instituttıń professor -oqıtıwshıları hám xızmetkerleri, basqa shaxslar usınıs etiliwi múmkin.
 6. Gúzetiw keńesi baslıǵına Gúzetiw keńesi jıynalısı ótkeriletuǵın sánegeshe keminde 7 kalendar kúnnen keshikpey Gúzetiw keńesi xatkeri tárepinen:
    Gúzetiw keńesi jıynalısı kún tártibi joybarı;
    Gúzetiw keńesi jıynalısı kún tártibi máseleleri boyınsha Gúzetiw keńesi qararları joybarları;
    Gúzetiw keńesi jıynalısı kún tártibi máseleleri boyınsha hújjetler hám informaciya materialları usınıs etiledi.
 7. Gúzetiw keńesi baslıǵı (hamraisi) yamasa baslıq orınbasarı tárepinen maqullangan kún tártibi joybarı hám tiyisli materiallar Gúzetiw keńesi jıynalısı ótkeriletuǵın sánegeshe bes kúnden keshikmay Gúzetiw keńesi aǵzalarına jiberiledi.
    Áyne bir waqıtta Gúzetiw sovetiniń hár bir aǵzasına Gúzetiw keńesi jıynalısı ótkeriliwi tuwrısındaǵı xabarnama jiberiledi. Xabarnama elektron, faksimil baylanıs, telefonogramma arqalı yamasa Gúzetiw keńesi aǵzasına shaxsan tapsırıw jolı menen jiberiliwi múmkin hám Gúzetiw keńesi jıynalısı ótkeriletuǵın sáne, waqıt hám orın tuwrısındaǵı maǵlıwmatlardı óz ishine alıwı kerek.
 8. Gúzetiw keńesi jıynalısına informaciyalar (materiallar ) Gúzetiw sovetiniń xatkeri tárepinen Instituttıń tiyisli bólindileri menen birgelikte tayarlanadı.
 9. Zárúriyat bolǵanda Gúzetiw keńesi jıynalısı ótkeriletuǵın sáne, waqıt hám jay Gúzetiw keńesi aǵzaları kóbisiniń razılıǵı menen ózgertiliwi (yamasa keshiktiriliwi) múmkin.
 10. Gúzetiw keńesi májilisinde qararlar keńes aǵzalarınıń kópshilik dawısı menen qabıl etiledi. Gúzetiw keńesi jıynalısı kún tártibi máseleleri boyınsha qararlar qabıllawda Gúzetiw sovetiniń hár bir aǵzası bir dawısqa iye boladı. Gúzetiw keńesi aǵzaları dawısları teń bolǵan táǵdirde, baslıq etiwshiniń dawısı sheshiwshi dawıs esaplanadı.
    Dawıstıń Gúzetiw keńesi bir aǵzası tárepinen Gúzetiw keńesiniń basqa aǵzasına beriliwine jol qoyılmaydı.
 11. Tómendegi máseleler boyınsha qarar Keńestiń májilisinde qatnasqan aǵzalarınıń keminde tórtten úsh bóleginiń dawısları menen qabıl etiledi:
    Instituttıń uzaq hám orta múddetli strategiyalıq rawajlandırıw programmasın tastıyıqlaw;
    Instituttıń uzaq hám orta múddet ushın qáliplestiretuǵın biznes-jobası hám de dáramatlar hám ǵárejetler parametrlerin tastıyıqlaw;
    tálim baǵdarları, qánigelikler hám de qánigelikler boyınsha tólew-kontrakt tiykarında oqıwǵa qabıl parametrlerin belgilew tuwrısında qarar qabıllaw;
    Instituttıń byudjetten tısqarı rawajlandırıw fondı qarjlarınan paydalanıw rejimin, sonday-aq ǵárejetlerdiń bólistiriliw úlesin ǵárezsiz belgilew.
 12. Gúzetiw keńesi májilisinde bayanatnama júritiledi. Gúzetiw keńesi jıynalısı bayanatnaması jıynalıs ótkerilgen sáneden baslap bes kúnnen keshikpey rásmiylestiriledi.
 13. Gúzetiw keńesi jıynalısı bayanatnamasında:
    jıynalıs ótkerilgen jay hám waqıt;
    Gúzetiw keńesi májilisinde qatnasqan shaxslar;
    Gúzetiw keńesi jıynalısınıń kún tártibi;
    dawıs beriwge qoyılǵan máseleler, olar boyınsha dawıs beriw juwmaqları;
    qabıl etilgen qararlar kórsetiledi.
 14. Gúzetiw keńesi jıynalısı bayanatnaması baslıq hám Gúzetiw keńesi májilisinde qatnasqan aǵzalar tárepinen qol qoyıladı.
    Gúzetiw keńesiniń sırttan dawıs bergen aǵzalarınıń jazba formada kórsetilgen hám olardıń óz qolı menen qol qoyılǵan pikiri Gúzetiw keńesi jıynalısı bayanatnamasına qosıp qoyıladı.
 15. Gúzetiw keńesi bayanatnamaları túp nusqaları saqlanıwın Gúzetiw keńesi xatkeri támiyinleydi.
    Bayanatnamalarǵa xronologik tártipte tártip nomerleri qoyıladı, tolıq tártip nomerine, bólek hújjetler jıynama jildiga iye boladı hám paydalanıw sheklengen informaciyalarǵa iye bolǵan hújjetler ushın belgilengen tártipte saqlanadı.
 16. Gúzetiw keńesi baslıǵı (hamraisi) tárepinen tastıyıqlanǵan jıynalıs bayanatnamaları Gúzetiw keńesi xatkeri tárepinen olar tastıyıqlanǵannan keyin 5 kún ishinde Gúzetiw keńesi baslıǵı hám aǵzalarına jiberiledi.
 17. Gúzetiw keńesi bayanatnamasınıń túp nusqası jáne onıń materialları Institutda saqlanadı.
    Instituttıń rektori Gúzetiw keńesi hújjetleriniń belgilengen tártipte saqlanıwı ushın juwapker bolıp tabıladı.
 18. Gúzetiw keńesi xatkeri Gúzetiw keńesi aǵzalarınıń járdeminde Gúzetiw keńesi qararlarınıń orınlanıwın úzliksiz túrde úyrenedi hám kórip shıǵadı, zárúriyat bolǵanda, Gúzetiw keńesi baslıǵına (hamraisiga) tiyisli usınıslar kiritedi.
    Gúzetiw keńesi tárepinen qabıl etilgen qararlardıń atqarıw etiliwi jaǵdayın óz jıynalıslarında úzliksiz túrde kórip baradı.
 19. Gúzetiw keńesiniń jumıs tártibi Gúzetiw keńesi tastıyıqlaytuǵın reglamentda belgilenedi.

V. Juwmaqlawshı qaǵıydalar

 1. Gúzetiw keńesi óz vakalatı sheńberine kirmaytuǵın jumıslarǵa aralassa yamasa óz wazıypaların tolıq támiyinley almasa, ornatılǵan tártipte tarqatıp jiberiledi. Bunda, Gúzetiw keńesiniń jańa quramı usı Nızamnıń 3-bapta názerde tutılǵan talaplar tiykarında qayta qáliplestiredi.
 2. Gúzetiw keńesi aǵzalarına usı Nızamda belgilenbegen vakalatlarǵa iye bolıwına, Institut rektorınıń nızamshılıq hújjetlerinde belgilengen vakalatlarǵa aralasıwına jol qoyılmaydı.
 3. Gúzetiw sovetiniń iskerligine Institut rektorı, mámleket basqarıwı shólkemleri, jergilikli mámleket basqarıw shólkemleri hám basqa shólkemler aralasıwına jol qoyılmaydı.
 4. Usı Nızam talapları buzılıwında ayıplı bolǵan shaxslar nızamshılıq hújjetlerine muwapıq juwapker boladı.
 5. Usı Nızam tastıyıqlanǵan waqıttan baslap kúshke kiredi.
 6. Usı Nızamǵa ózgertiw hám qosımshalar kirgiziw Gúzetiw keńesi tárepinen ámelge asırıladı.

© 2024 kkmi